Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Áo Vải Cờ Đào

62.Ai tư buốt nhói Ngọc Hân Lam Hồng Lượt xem: 2430
61. Di mệnh của vua Quang Trung Lam Hồng Lượt xem: 2686
60.Chuẩn bị thống nhất sơn hà Lam Hồng Lượt xem: 2461
59. Cầu hôn công chúa Mãn Thanh-Xin đất Lưỡng Quảng làm của hồi môn Lam Hồng Lượt xem: 2610
58. Thái Đức an phận-Quên mộng đồ vương Lam Hồng Lượt xem: 2358
57.Quốc sách cường thịnh quốc gia-Thống nhất nước nhà Lam Hồng Lượt xem: 2419
56. Thủ đoạn bang giao Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 2296
55. Mãn Thanh long trọng đón tiếp Giả Vương Lam Hồng Lượt xem: 2362
54. Giả vương Phạm Công Trị lên đường hội kiến Càn Long Lam Hồng Lượt xem: 2746
53. Thế cuộc bang giao Việt – Mãn Lam Hồng Lượt xem: 2230
52. Mãn Thanh âm thầm lập mưu Lam Hồng Lượt xem: 2175
51.Chấn hưng đất nước Lam Hồng Lượt xem: 2329
50. Bang giao Mãn Thanh-Hủy bỏ cống người vàng Lam Hồng Lượt xem: 2334
49. Nhìn xa trông rộng chủ động bang giao Lam Hồng Lượt xem: 2332
48. Thua trận bại binh Mãn Thanh uất hận tổn thương Lam Hồng Lượt xem: 1892
47. Chính sách an dân và phát triển đất nước Lam Hồng Lượt xem: 1900
46. Thăng Long đón mừng Quang Trung-Gởi cánh đào xuân báo tiệp Phú Xuân Lam Hồng Lượt xem: 2044
45.Mãn Thanh hoảng loạn dày xéo nhau tháo chạy về nước Lam Hồng Lượt xem: 1902
44.Tây Sơn tiến công giải phóng Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 1628
43. Tây Sơn thần tốc đập tan hệ thống bố phòng liên hoàn của Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 2240
42. Thần tốc táo bạo tài tình-Chiến thắng Ngọc Hồi Lam Hồng Lượt xem: 1787
41. Mãn Thanh liên hòan bố phòng-Dụng mưu sâu kế độc-Chờ hợp công Nam tiến tiêu diệt Tây Sơn Lam Hồng Lượt xem: 1573
40. Phú Xuân lo lắng chờ mong Lam Hồng Lượt xem: 1784
39. Hận giặc tham tàn, thần tốc tiến công Lam Hồng Lượt xem: 1720
38.Thần tốc mưu kế diệt đồn Hà Hồi Lam Hồng Lượt xem: 1770
37. Năm cánh tiến công-Diệt đồn Khương Thượng- Bưng tai bịt mắt kẻ thù Lam Hồng Lượt xem: 1858
36. Mãn Thanh hoan hỉ đón Tết mừng công Lam Hồng Lượt xem: 1657
35. Hội quân Tam Điệp Lam Hồng Lượt xem: 1774
34. Quang Trung cầu kiến La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Lam Hồng Lượt xem: 1919
33. Nỗi lòng Ngọc Hân Lam Hồng Lượt xem: 1579
32.Hành quân Bắc tiến Lam Hồng Lượt xem: 1756
31. Mưu cao cho Mãn Thanh tự mãn Lam Hồng Lượt xem: 1884
30. Lên ngôi Hoàng Đế-Quang Trung tiến quân Bắc phạt Lam Hồng Lượt xem: 1911
29.Bắc Hà dưới tròng áp bức Lam Hồng Lượt xem: 1836
28. Sĩ phu thức tỉnh - Phòng tuyến Bắc Hà Lam Hồng Lượt xem: 1797
27. Phú Xuân chuẩn bị Lam Hồng Lượt xem: 2057
26. Mãn Thanh tiến chiếm Thăng Long-Chiêu Thống chầu hầu Sĩ Nghị Lam Hồng Lượt xem: 1699
25.Hội Tướng lui binh-Cấp báo Phú Xuân Lam Hồng Lượt xem: 1691
24. Nội Hầu Phan Văn Lân tử chiến Thị Cầu Lam Hồng Lượt xem: 1980
23. Bắc Hà giày xéo dưới chân xâm lược Lam Hồng Lượt xem: 1907
22. Bắc Hà cản bước xâm lăng Lam Hồng Lượt xem: 1721
21.Mãn Thanh xâm lược Bắc Hà Lam Hồng Lượt xem: 1697
20. Sục sôi hào khí diệt giặc chống thù Lam Hồng Lượt xem: 1678
19. Lưỡng đầu thọ địch. Ngàn cân treo sợi tóc Lam Hồng Lượt xem: 1705
18. Mãn Thanh chuẩn bị xâm lược Lam Hồng Lượt xem: 1706
17.Chiêu Thống cõng rắn Lam Hồng Lượt xem: 1671
16. Hào hùng lịch sử- Chiến công Tây Sơn Lam Hồng Lượt xem: 1658
15.Tham vọng Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 1752
14. Ngàn nỗi lo toan Lam Hồng Lượt xem: 1899
13.Bắc Bình Vương ở Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 1780
12. Tây Sơn đánh tan quân Xiêm-Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút Lam Hồng Lượt xem: 2376
11. Nguyễn Ánh cầu viện Tây dương-Xiêm la Lam Hồng Lượt xem: 1965
10. Bắc Bình Vương diệt Nhậm – Chiêu Thống bôn tẩu Lam Hồng Lượt xem: 1805
9. Vũ Văn Nhậm quyền chiếm Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 2508
8. Nhà Lê cầu cứu Bắc Bình Vương Lam Hồng Lượt xem: 1844
7. Hữu Chỉnh chuyên quyền - Văn Nhậm tiến chiếm Nghệ An Lam Hồng Lượt xem: 1695
6. Xáo thịt nồi da Lam Hồng Lượt xem: 1871
5. Riêng một cơ đồ Lam Hồng Lượt xem: 1852
4. Cờ rợp xuôi Nam Lam Hồng Lượt xem: 1908
3. Thái Đức Bắc hành Lam Hồng Lượt xem: 1685
2. Anh hùng ngộ giai nhân Lam Hồng Lượt xem: 1973
1. Diệt Trịnh Phù Lê Lam Hồng Lượt xem: 1812

Đăng Nhập / Đăng Xuất