Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 5 - câu 209 tới 260)

Lòng thục nữ bơ vơ cõi lạ
Xa hoàng thành từ tạ biệt ly
Dạ hoài thổn thức chân đi
Trùng trùng phấp phới, quân kỳ hiên ngang
Tiếng vó ngựa bàng hoàng thao thức
Cánh đào xuân ray rứt buồn vương
Mảnh trăng treo giữa dặm trường
Cánh đào xuân mộng ngát hương đâu rồi
Sương chưa tan ngắm chồi mới nhú
Giọt long lanh giữa nụ chồi hồng
Dòng thơ man mác trong lòng
Mơ màng câu hát, nguyệt cầm nao nao
Xuôi trời Nam biết sao tìm được
Đời tương lai họa phước an nguy
Đào vương chín mọng xuân thì
Biết cung chính thất so bì nào chăng...
Một chồi non chúa công ấp ủ
Lớn trong lòng một nụ tình say
Nâng niu ve vuốt đêm ngày
Ước là vương tử hùng tài mai sau
Đường ngàn dặm dãi dầu mưa nắng
Xa kinh kỳ thầm lặng nhớ thương
Vườn đào, cung điện, hồ Gươm
Vó câu run rủi con đường dặm xa

Phú Xuân cõi sơn hà tráng lệ
Chúa công xây, dựng thế cơ đồ
Quân cơ lắm sự bất ngờ
Đóng quân ỷ dốc, chờ cơ tung hoành
Luyện tướng sĩ, quân tinh chinh chiến
Cầu nhân tài ứng biến nguy nan
Vỗ về dân chúng chiêu an
Sắp bày qui củ, chỉnh trang cõi bờ
Quyết lập chí cơ đồ riêng lẻ
Dựng công quyền rành rẽ phân minh
Chữ Nôm chữ của dân mình
Thay dần chữ Hán báo trình quân công
Nước muốn mạnh binh ròng lương đủ
Vũ khí tinh chuyên chú luyện thao
Chỉnh quân nghiêm lệnh sát sao
Hội quân học tập, đổi trao thường kỳ
Vũ khí mới duy trì tìm kiếm
Bộ, tượng binh, thủy chiến làu thông
Quân dân, tướng sĩ một lòng
Nửa thân lính, nửa thân nông cấy cày
Đem võ thuật đêm ngày luyện tập
Dậy lòng quân náo nức hăng say
Cầu hiền đãi sĩ tháng ngày
Mở mang giao tiếp phương Tây mong tìm
Tàu bọc đồng, chiến thuyền, súng pháo
Thuốc diêm sinh, kính vọng nhìn xa
Truyền tin thám báo giăng ra
Một tin cơ biến, ngàn xa nhận liền

Lam Hồng