Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 9 - câu 437 tới 460)

Vũ văn Nhậm Thăng Long tiến bước
Tự Quân hay bỏ nước chạy bay
Vượt rừng lội suối đêm ngày
Quân thần họp lại lập bày mưu cơ
Nguyễn hữu Chỉnh cuốn cờ chạy trốn
Gom tàn quân, giữ mộng đồ vương
Chạy về đến chốn Mục Sơn
Tướng Nhậm truy sát, bắt luôn giải về
Tan xác pháo, mưu cơ quyền bính
Ngựa phanh thây Hữu Chỉnh về trời
Tự Quân chạy trốn xa vời
Duyên may nào dễ, gặp thời được cơ
Hữu quân Nhậm phất cờ chiến thắng
Thăng Long thành đổi nắng thay mưa
Chiến chinh, chinh chiến bao giờ
Can qua dấy động biết cờ về ai
Cuộc chính biến đổi thay, thay đổi
Loạn cường quyền bối rối nhân tâm
Quân quyền Phò mã Hữu quân
Dương dương tự đắc xẻ phần quyền uy
Mộng đã muốn quân uy cát cứ
Một cõi bờ một sứ quân xưa
Chín rồi một cuộc thời cơ
Quân binh đã nắm, thế cờ đã xuôi

Lam Hồng

  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất