Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 10 - câu 461 tới 520)

Ngô văn Sở tức thời cấp báo
Về Phú Xuân thấu đáo quân tình
Bắc Vương tức tốc quân hành
Nửa đêm đột nhập nội dinh quân tiền
Hữu quân Nhậm còn yên giấc mộng
Mang quyền uy về chốn quỷ môn
Sứ quân vỡ mộng nát tan
Giấc mơ chưa tỉnh, bàng hoàng đầu rơi
Trời Bắc Hà, bồi hồi thiếu chủ
Chiêu Thống lo bôn tẩu trốn đi
Ẩn thân Kinh Bắc thấy nguy
Thủy Đường lánh nạn, lại về Chí Linh
Đất quốc tổ dấy binh khởi nghiệp
Chốn địa linh nhân kiệt bao đời
Cũng mong giữ mãi ngôi trời
Cũng mong sướng mãi, một đời làm vua
Chốn rừng thẳm, trời mưa nhũng đất
Thân thế vua cung thất nơi đâu !
Tìm đâu cung nữ để hầu...
Tìm đâu mỹ tửu, ngọc châu để dùng...
Vua một nước, khốn cùng sao được !
Phải tìm lo mưu chước vẹn toàn
Bắc Vương ban lệnh chiêu an
Mong vua về lại ngai vàng quốc quân
Tự hoàng mãi bâng khuâng, nghi hoặc
Mưu kế gì sắp đặt nữa đây !
Hoàng cô chẳng thích quân này
Bắc Vương phò mã là tay đối đầu
Ai nào dại mắt câu, trúng kế
Chốn địa linh chẳng thể nào an
Dập dồn cơ cực, gian nan
Tìm đường lần bước, trốn sang thiên triều
Quần thần họp cũng nhiều kiến nghị
Mong Bắc Vương ngôi chí tôn cao
Lòng người còn lắm ba đào
Sĩ phu dẫu khuất, dễ nào đã theo
Chữ ngu trung ăn vào xương tuỷ
Đạo trung quân, mông muội đã lâu
Quân thần, phụ tử ăn sâu
Thời gian chờ phép nhiệm màu cao xanh
Bắc Vương lệnh Sùng Công giám quốc
Hiền sĩ cầu giúp nước, giúp dân
Việc quân, việc nước chuyên cần
Ân uy chính lệnh, nghiệp an cơ đồ
Khuyến nông mở, đất chờ cày cấy
Cho giao thương, thuyền chạy ngược xuôi
Lệnh truyền nhân sĩ khắp nơi
Phải đem tài trí giúp đời an dân
Cờ chính nghĩa cứu an tỏ rõ
Cầu hiền tài mong cố hết lòng
Nhân tài khao khát chờ mong
Thảo lư khẩn khoản, để trông được hiền
Ngô thì Nhậm một viên ngọc sáng
Hiểu thế thời biết loạn, biết an
Đêm ngày tôi chúa luận bàn
Bao nhiêu kế sách nguy an tỏ bày
Vận thế nước dứt say, chưa tỉnh
Việc bộn bề chấn chỉnh lo toan
Việc quân việc nước ngập tràn
Thù trong phải dẹp, lo an giặc ngoài

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất