Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 11 - câu 521 tới 588)

Cuộc chiến tranh nguy cơ tiềm ẩn
Gia Định thành, Chủng Ánh chực chờ
Tàn quân cỏ dại chờ mưa
Không nhổ tận gốc nỗi lo chập chờn
Chủng Ánh quyết, mưu toan phục hận
Đã bao phen, thất trận bại binh
Cầu Tây dương, cuộc chiến chinh
Tàu đồng , súng pháo quyết giành lại ngai
Ngăn đường tiến thuyền Tây chốt chiếm
Quyết thế công ứng biến hùng tài
Tây Sơn binh lửa ra oai
Đốt thiêu tàu chiến tận ngoài biển khơi
Thua tan tác thân người tự diệt
Thuyền Tây dương chìm hết biển khơi
Tàn quân tan nát rã rời
Chúa tôi bôn tẩu tận trời xa xăm
Lòng cố quyết, lăm lăm rửa nhục
Cầu Xiêm La, viện được hùng binh
Quân Xiêm thuyền lớn binh tinh
Giúp cho Chủng một, lợi mình được hai
Năm vạn quân dưới tay mãnh tướng
Thuyền thủy quân theo hướng trời Nam
Ba trăm thuyền chiến nghênh ngang
Cờ xanh rợp nước, kèn vang dậy trời
Tạo quân uy nơi nơi tiến đánh
Đồn quân xa hẻo lánh rụng rơi
Đất Nam chiếm dễ như chơi...
Văn Đa thế mỏng, thua người rút quân
Châu văn Tiếp, bên trong chờ sẵn
Gom tàn quân mong ngóng chực chờ
Đào vong về lại theo cờ
Viện binh cầu rước, mong cơ phục quyền
Quân hai đạo bộ, thuyền tiến đánh
Theo quân Xiêm, Chủng Ánh đi tiền
Thuỷ binh hai vạn thiện chuyên
Đồn binh quân thuỷ, tại miền Trà Tân
Đường Chân Lạp, tiến quân khinh bộ
Ba vạn quân, rầm rộ tiến sang
Áo ào nào mấy ai ngăn
Lục Côn, Tạ Uyển rần rần tiến vô
Quân viễn chinh tràn bờ nước cuốn
Dân nạn nguy chạy trốn, phất phơ
Gọng kìm hai mũi chực chờ
Dưới thuỷ trên bộ, nguy cơ chập chùng
Trương văn Đa rút quân phòng thủ
Cầm chân thù, trấn giữ mặt đông
Quân Xiêm thắng được cuồng ngông
Gian dâm, cướp bóc, đất không còn trời
Dân áp bức tả tơi cay đắng
Vai oan khiên gánh nặng trần ai
Oán than khắp cõi trong ngoài
Trẻ già dắt díu, trốn loài sài lang
Cảnh cơ hàn lầm than mấy nỗi
Đau thương dồn, nhứt nhối hờn căm
Quân Xiêm chiếm nửa trời Nam
Chiêu Sương hoan hỉ, Chiêu Tăng thỏa lòng
Một vùng đất mênh mông sản vật
Cờ thuyền bay là đất về tay
Rượu ngon gái đẹp nơi này
Mặc tình diệu võ, dương oai một trời
Đèn mở hội vui chơi suốt sáng
Thuyền kề nhau thế trận liên hoàn
Hiu hiu tự đắt nghênh ngang
Thủy binh hùng mạnh, ngang tàn mấy ai
Đòi khao quân nộp sai cống vật
Bao khí tài lúa thóc trưng thu
Tang thương oán ghét căm thù
Mây đen phủ kín mịt mù trời Nam

Lam Hồng

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất