Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 14 - câu 685 tới 748)

Hoàng thích Lê theo về di giá
Để một là tránh hoạ phục vương
Hai là gần gũi Ngọc nương
Thâm tình hoàng tộc không buồn lẻ loi
Theo chân vương bao chồi đào mộng
Cả Ngọc cung cũng dọn về theo
Ngọc Hân lòng dạ nao nao
Quân công ngàn việc, chẳng nào quên ai
Đức Vương thượng đêm ngày mong nhớ
Nhìn đào hồng cứ ngỡ là mơ
Ơn cao một mối duyên tơ
Ước hồng má thắm, mộng chờ tình say
Quân thượng mãi ngập đầy công việc
Gà sang canh mãi miết chưa xong
Vi hành tây lại sang đông
Luyện quân,hội tướng suốt ròng ngày đêm
Tinh binh tượng, luyện thêm chiến trận
Pháo trống rền xông thẳng tiến lên
Quân binh giáp chiến luyện rèn
Qua sông, leo núi, vượt ghềnh như không
Luyện võ nghệ, quyền côn đao kiếm
Giả chiến trường ứng biến giao tranh
Lệnh quân rõ, đủ, ngắn, nhanh
Quân nghe dễ hiểu, dễ hành như chơi
Tin thám báo khắp nơi thu thập
Chủng Ánh sai bí mật cầu Thanh
Rủi dun gặp phải thuyền binh
Tây Sơn đụng độ, thuyền đành chìm sâu
Nghe tin dữ giận nào kể xiết
Việc an nguy, cấp thiết biết bao
Tự Quân tìm đến Thanh triều
Rước voi dày mả là điều phải lo
Dê béo dâng hổ no chẳng bỏ
Thịt mỡ màng mèo nỡ thờ ơ
Quân lương chuẩn bị bây giờ
Khí tài chuyển vận, chờ cơ để dùng
Thiên Địa hội, phục Minh cứu quốc
Quân Càn Thanh, đuổi rượt xa bay
Nhận cho làm mắt, làm tai
Biết tin biến động, sắp bày quân cơ
Đại dương nào biết giờ giông bão
Chuyển biến trời dự báo lo toan
Chống chèo giữa lúc nguy nan
Vượt qua thử thách giữ an cơ đồ
Lòng mong ước bão qua, gió lặng
Cho muôn dân khỏi nạn binh đao
Khoan sức dân, nước mạnh giàu
Nước non thống nhất, máu đào nghiệp chung
Trung Ương đế, Thượng hoàng giám quốc
Như Trần triều, mực thước noi theo
Chung quyền lộng gió cờ đào
Cõi bờ một mối, phúc ca một nhà
Tâm nguyện ước, phong ba phải vượt
Thứ nhất là: định Bắc Hà an
Thứ hai: Gia Định dẹp tan
Thế trời mà vững, giang san một cờ
Bắc Hà đã thu về một mối
Trịnh tiêu tan, dứt nỗi âu lo
Tự Quân ham muốn vô bờ
Cơ quyền, nội loạn tàn cờ đã lâu
Tham quyền vị mà cơ cầu giặc
Họa ngoại xâm trời đất bất an
Giặc ngoài thêm với thù trong
Nam đâm, Bắc đánh hai vòng nguy tai
  
Lam Hồng