Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 18 - câu 941 tới 1016)

Sĩ Nghị đã trong lòng mở hội
Người đã cần, ta vội làm chi
Đắn đo phương lược nghĩ suy
Dò la, thám báo tức thì trình lên
Phối hợp tin điều nghiên đã kỹ
Cách tiến công tỉ mỉ báo tin
Đợi chờ chỉ dụ, quyền trên
Càn Long hoàng đế lệnh truyền ra tay
Cơ trời một dịp may hiếm có
Trời đã ban bỏ lỡ được sao
Quân uy nhuệ khí đang cao
Phản Thanh đã dẹp, đã đào xa bay
Tây Sơn dám chứa tay tạo phản
Dám ngông nghênh, phản kháng thiên triều
Đánh cho vỡ mật, cho tiêu
Vó câu dẫm nát, Minh triều bại vong
Nước Đại Việt, đồ trong túi lấy
Mở rộng ra mãi mãi biên cương
Cho đầy châu ngọc bạc vàng
Tóm thâu cương thổ nước Nam một trời
Cuộc chinh chiến biết thời, lựa thế
Phải ranh ma mưu kế đặt bày
Phải nhiều chiêu lạ, thức hay
Phải cho khiếp sợ binh oai thiên triều
Kho kinh viện bao nhiêu trận mạc
Bắc xuống Nam chinh phạt dựng ngai
Quân tinh lương thực đủ đầy
Xông pha lửa đạn, tướng dày quyền cơ
Khi tốc chiến, lúc chờ rình rập
Dùng bạc vàng bí mật rẽ chia
Kế sâu bôi mặt gà nhà
Ngư ông hưởng lợi, mới là mưu cao
Đất trời Nam, xôn xao nhiều chủ
Đem lợi quyền cát cứ rẽ chia
Một đất, trời ngắt làm ba
Mưu mô, quỷ kế gà nhà đá nhau
Phúc Ánh đã mong cầu quân viện
Với Tây Sơn cuộc chiến mất còn
Cầu binh viện khắp bốn phương
Xiêm La cũng cứu,Tây dương cũng cầu
Hoàng tử Cảnh phải chầu phải chực
Làm con tin đạt mục đích là :
Tây dương giúp Nguyễn Ánh ta
Giành ngai quyền lực, thiết tha trong lòng
Hướng Tây phương ngóng trông cầu viện
Giành vương quyền, ước nguyện cầu mong
Quân lương, súng ống, tàu đồng
Nhượng địa Đà Nẵng, Côn Sơn sá gì...
Đã từng nhốt vương phi ngăn cản
Lấy đích cùng mà luận anh tài
Chỉ mong giành lại được ngai
Dẫu bao cương thổ, dạ hoài làm chi
Mật chỉ Thanh, chuyển đi tức tốc
Chống Tây Sơn, hợp sức cùng nhau
Gọng kềm đánh thốc hai đầu
Bốn phương đối địch, tài nào chẳng thua
Chân vó kỵ vượt bao quan ải
Cuộc chinh yên đã mấy mươi năm
Vó câu cước mã bao lần
Oai hùng khinh kỵ, thành tan nát liền
Đại thần công quân khiên ngựa kéo
Thất mã thần lảo đảo chuyển di
Vạn cân nào có nhẹ gì
Sấm rền một phát giết đi trăm người...
Địa lôi đặt lấp hào, phá lũy
Tiếng kinh thiên thành chúi đổ nhào
Nghìn người trên chiến thuyền cao
Trăm tay chèo chống ào ào lướt bay
Độ binh lương tháng ngày chuyển vận
Trận tiến công đã sẵn dạn dày
Lương khô cỏ chứa sẵn đầy
Đao thương binh lửa dặm dài trường chinh
Chiếm được nước sức mình ít tốn
Phải trí cao, chước lớn dụng binh
Kỵ binh chủ lực Mãn Thanh
Mưu thần nhe vuốt, giương nanh chực chờ

 
Lam Hồng

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất