Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 19 - câu 1017 tới 1048)

Quân Tây Sơn cướp cờ phản loạn
Tránh làm sao khỏi nạn diệt vong
Bắc Hà mầm mống thù trong
Cướp ngôi chính thống, dễ hòng được yên
Sĩ phu Bắc con thuyền không lái
Gối cao chờ nối lại nghiệp xưa
Trong cơn bão táp gió mưa
Nông dân áo vải dễ đâu yên lành
Đất phương nam trở mình dấy động
Chủng Ánh về giữ mộng giành ngai
Gia Định đổi chủ bao ngày
Chiến thuyền, súng ống đã dày viện binh
Dự chiến cuộc tây binh đã nhập
Theo dòng quân linh mục nối chân
Giặc ngoài đã giúp thù trong
Hai đầu nam bắc giáp công khốn cùng
Thời thế nước trong cơn binh lửa
Hai gọng kềm, một thuở nguy tai
Mặt trận trải khắp giăng dài
Ngàn cân sợi tóc, đắng cay khó lường
Ngàn việc quân Bắc Vương dồn dập
Tin quân cơ tới tấp báo về
Chiến tranh thổi gáy gần kề
Năm canh thao thức bộn bề việc quân
Mộng xâm lược Mãn Thanh rất lớn
Được thời cơ Chiêu Thống lụy cầu
Cơ trời nào dễ có đâu
Thanh thủy cuốn phắt, hỏa đào như chơi
Ngũ hành khí thiên thời, địa lợi
Lẽ thuận thành cơ hội về tay
Kế hoạch chinh phạt thảo ngay
Trình lên thánh đế chờ ngày bút phê

Lam Hồng

  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất