Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 27 - từ câu 1541 tới 1617)

Trời Phú Xuân căm thù sôi sục
Gái như trai náo nức lên đường
Tập kết vũ khí quân lương
Chiến thuyến khí cụ lên đường cứu nguy
Truyền thám báo giục phi cước mã
Ngựa lốc bay hối hả truyền tin
Một là bám sát địch tình
Lũy thành phòng bố quân binh thế nào
Hai là hiểu lòng dân thế nước
Nỗi đau thương hờn uất ra sao
Ba là lôi kéo sĩ phu
Giúp dân giúp nước diệt thù phò an
Bố trí quân giữ yên hậu cứ
Thông báo tin Hoàng Đế bào huynh
Chủng Ánh câu kết giặc Thanh
Chiêu Thống cầu viện quân binh Mãn triều
Giặc Xiêm thua thù xưa ấm ức
Quân Tây dương chờ chực cõi ngoài
Búa trên đe dưới chí nguy
Không cơ, không trí, không tài, không xong
Trung Ương đế tăng quân tiền cứ
Giữ mặt Nam phòng thủ an toàn
Tiếp thêm thuyền chiến binh lương
Môi răng tương hổ, giữ sườn che lưng
Bùi đắc Tuyên Phú Xuân tiếp liệu
Cởi mở lòng hòa hiếu đệ huynh
Máu đào son sắc thâm tình
Gian nan, an lạc có mình có ta

Chốn phương Nam phong ba hết ngại
Dồn tâm cơ chống lại Mãn quân
Trần quang Diệu ngã thượng sơn
Cùng đoàn binh tượng Thị Xuân đăng trình
Đô đốc Lộc hành binh đường thủy
Vận quân lương vũ khí cho mau
Hội binh quân lịnh sát sao
Chuyển binh lặng lẽ ai nào có hay
Quân tiền trấn đêm ngày tiệm tiến
Theo chỉ truyền điểm đến hợp quân
Tiền đồn chín giữ một phần
Tám phần còn lại rút dần hội binh
Tuyển lính mới đội hình thay thế
Trấn đồn quân như thể không thay
Quân cơ bí mật đêm ngày
Tiến không biết, công chẳng hay bất ngờ
Các tướng lĩnh êm cờ tiến trước
Quân âm thầm tiếp bước chuyển di
Quân hành không dấu chân đi
Hành binh lặng lẽ đông tây khó lường
Quân tinh nhuệ kỷ cương nghiêm ngặt
Vừa chuyển quân vừa tập công thành
Leo trèo, tiến, thoái, chạy nhanh
Chuyển khiên, dời mộc thực hành cho tinh
Giả trận địa đập thành phá lũy
Đánh đồng bắng, non thủy đều quen
Người dày chiến trận bao phen
Giúp cho người mới luyện rèn hăng say
Khi giáp chiến chân tay, đao kiếm
Thiệu nhập tâm, ứng biến tức thì
Chữ nôm dân dã nhớ ngay
Chuyển quân mấy bận đã dày công phu
Quân tướng sĩ tình như huynh đệ
Một cọng rau cũng sẻ cũng chia
Quân binh như thể con nhà
Khiêm cung giúp đỡ người già trẻ con
Đi dân nhớ dân thương khôn xiết
Tuổi trưởng thành tha thiết nhập quân
Chàng đi thiếp nhớ vô cùng
Thiếp đi giết giặc thù chung với chàng
Giặc cường bạo tham tàn ác độc
Thiếp đau lòng nước mắt lụy rơi
Giết người xương trắng thây phơi
Mà lòng thiếp giận sục sôi trong lòng
Chàng cho thiếp theo chàng chàng nhé
Giặc ngọai xâm là kẻ man di
Bà Trưng, bà Triệu nữ nhi
Em theo giết giặc em đi nhé chàng

 
Lam Hồng