Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 30 - từ câu 1733 tới 1772)

Giặc hại dân lòng đau khôn xiết
Phú Xuân sôi lửa diệt quân thù
Giận người tham vọng riêng tư
Ngôi cao cố giữ, lụy cầu giặc qua
Giận lắm kẻ tạo ra chinh chiến
Dùng binh đao tìm kiếm lợi quyền
Ỷ nhiều ngựa chiến cung tên
Diệt người, cướp của, khắp miền bắc nam
Mộng bá vương gian tham không đáy
Ỷ mạnh giàu múa gậy can qua
Máu rơi cửa nát tan nhà
Đày sai nô dịch xót xa kiếp người
Truyền lệnh gấp cứu người, cứu lửa
Điều tinh binh người ngựa tiến ra
Cuộc cờ đã biết từ xa
Một trận đại phá, sởn da kẻ thù
Trần văn Kỷ thỉnh cầu bái yết
Cùng trăm quan tha thiết cầu dâng
Trước khi hạ lệnh tiến quân
Nước không có chủ, lòng dân thế nào
Từ dấy nghĩa cờ đào dựng nuớc
Đã giúp dân, vượt thác, vượt ghềnh
Diệt người tham bạo lộng quyền
Đem chia của cải, bạc tiền dân đen
Dân đêm đen, chờ đèn soi sáng
Lòng trung trinh sáng lạn chói ngời
Rỡ ràng như ánh mặt trời
Phất cờ chính khí muôn người đồng thanh
Đấng chí tôn uy danh minh chủ
Phải lên ngai thiên tử quyền uy
Tế trời cáo đất uy nghi
Cờ bay phấp phới, quân đi hùng trời
Chốn Bân sơn mây ngời ngũ sắc
Thừa vượng thiên, trời đất quang minh
Trăm quan văn võ lòng thành
Chí tôn thiên tử, chính danh một lòng
Đặt niên hiệu Quang Trung hoàng đế
Lên ngôi trời định thế tiến công
Tháng Tý niên lịch Mậu Thân
Giữa kỳ đông nhật tiến quân Bắc hành

Lam Hồng
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất