Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 31 - từ câu 1773 tới 1808)

Mưu dụ địch hư binh tự mãn
Trần danh Bình, công cán Thăng Long
Cầm đầu phái bộ Tây Sơn
Tám nhân hào sĩ, cầu mong nghị hoà
Lời trần tình thiết tha bày tỏ
Người Tây Sơn dám lọ lơ là
Trịnh quyền áp chế nhà vua
Phận là thần tử xót xa, đau lòng
Lòng u uất dân nông biên tái
Diệt Trịnh quyền trả lại ngôi vua
Trở về dân dã cõi xưa
Quyền hành giao lại, Bắc hà vua Lê
Quân phản Thanh bắt về mấy chục
Đóng gông cùm, nhốt ngục giao theo
Một lòng thần phục Mãn triều
Giao Đắc thiện Tống, triều Thanh truy lùng
Mang cống vật một lòng báo đáp
Lòng trung thành cúi rạp cầu mong
Ơn trên hiểu thấu tấc thành
Dừng chân người ngựa chiến tranh khẩn cầu
Bước chiến mã binh đao dừng lại
Ơn thiên triều thương lấy dân Nam
Cống sai sẽ nộp người vàng
Thuyền binh, ngựa chiến cầu dâng Mãn triều
Lòng thượng quốc mong sao nghĩ đến
Kẻ Nam di cảm mến ơn dày
Tấc lòng thành kính tỏ bày
Cầu Tôn Tổng đốc quan ngài giúp cho
Lũ chuột nhắc bây giờ khiếp sợ
Gặp sói hùm bọn thỏ run chân
Chiến chinh đã mấy mươi năm
Cá năm trong chậu dễ phần bỏ qua
Truyền chém sứ, nhốt bao hào sĩ
Giải về triều bọn phỉ phục Minh
Gối cao yên giấc mộng lành
Hầu non thỏa thích,Nam chinh chờ ngày

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất