Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 32 - từ câu 1809 tới 1830)

Ba cánh quân như bay hành tiến
Cánh thượng sơn đã chuyển từ lâu
Quân lương đã chuyển tiếp theo
Theo Đô đốc Lộc hướng vào Nghệ Thanh
Đô đốc Tuyết vét quân cánh thủy
Thuyền thủy quân trực chỉ Bắc hà
Im cờ, nín trống kéo ra
Án binh bất động chờ giờ tấn công
Bộ, khinh kỵ, Quang Trung thống lãnh
Dốc toàn quân kéo thẳng Bắc hà
Leo đèo sông suối vượt qua
Rộn ràng câu hát, khúc ca quân hành
Trời đầu đông hanh hanh gió lạnh
Bước chân đi, nhẹ thảnh thơi lòng
Quân hành mỗi trạm thêm đông
Tiếp lương, tiếp lính, tiếp lòng hờn căm
Khi hành binh quân chăm chỉ luyện
Thế côn quyền, đao kiếm giao tranh
Ẩn quân, phục, tiến, nghi binh
Hợp công, tốc chiến để giành tiên cơ
Quân sĩ khí mong chờ giết giặc
Cứu giống nòi khỏi ách xâm lăng
Hạo khí thiêng, bốn ngàn năm
Dồn cho sức mạnh một lần ra tay


Lam Hồng

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất