Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 33 - từ câu 1831 tới 1858)

Phú Xuân mãi đêm ngày mong đợi
Về Thăng Long vời vợi sầu vương
Hoàng tôn, sao nỡ dẫn đường
Tham ngôi, ham vọng tang thương giống nòi
Tội ngàn kiếp, muôn đời sao rửa
Đã bao lần ngăn trở ngôi vua
Biết người dục lạc bê tha
Nào ngờ bán nước, vinh da sao đành
Đức Thái Tổ diệt Minh cứu quốc
Hoàng tôn ngươi lại rước giặc thù
Tày đình tội gánh thiên thu
Sao ngươi có mắt mà mù, mà đui
Đức chúa công, thay trời hành đạo
Ta rửa mình ủy lạo ba quân
Người mang nghiệp cả cứu dân
Lòng ta đau đáu, muôn phần xót xa
Đêm thao thức lệ sa u uất
Chữ sân si, dục lạc mà đau
Ngàn năm dựng, giữ cơ đồ
Rước voi, cõng rắn hàm hồ thế sao !
Cành đào vương, thương đau mấy cội
Giữa bão bùng gió thổi, mưa sa
Giá đông tê tái xót xa
Tả tơi cành lá, phong ba chập chùng
Đào vương thẳng giữa trùng bão tố
Lá tả tơi, chồi nở âm thầm
Hút tinh khí đất ngàn năm
Rồi cây sẽ thắm, sẽ hồng, sẽ hoa

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất