Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 34 - từ câu 1859 tới 1902)

Trời Nghệ An non xa nước biếc
Chiếu thư cho Nguyễn Thiếp tiên sinh
Ta nay áo vải dấy binh
Chiêu Thống rước giặc, phải đành ra tay
Ba lần thỉnh chưa dày ân đức
Vì sao chưa giúp nước an dân...
Hay ta áo vải cùng sơn
Không nguồn chính thống, nên lòng chẳng yên
Cứ để mặt đất nghiêng, trời đổ
Bụng kinh luân chất chứa làm chi...
Buồn vì chính thống sân si
Đem thân thế ngoại, cầm thi non ngàn
Mặc nỗi đau xốn xang con đỏ
Lấy ai che, ai chở, ai thương
Sĩ phu áo xống quan trường
Nịnh trên đè dưới, đau thương dân cùng
Mang uất ức, bất công chồng chất
Tụ nghĩa hùng, quyết phất cờ đào
Lấy của gian, trả người nghèo
Công bằng lập lại, mong sao dân cường
Lập đại nghiệp, lòng thương chưa đủ
Dân phải minh, lo chữ hàng đầu
Đất đai hoang phế đã lâu
Phải khai, phải phá, phải đào kênh mương
Nước muốn mạnh, thông thương mua bán
Binh phải tinh, yên nạn binh đao
Chờ người tâm huyết nhận trao
Cầu hiền cháy bỏng, khát khao từng ngày
Nhận đại cuộc, một tay không thể
Khát hiền tài, chia sẻ cùng ta
Chung tay xây dựng nước nhà
Mười năm thịnh trị, phồn hoa mấy lần
Cuộc Bắc phạt, đem quân cứu nước
"Thỉnh tiên sinh, biết chước nguy an
Làm sao cứu lấy nước Nam?
Làm sao giữ thịnh giữa an sau này?"
"Chúa công đã an bày sắp đặt
Giặc bạo tàn, trời đất hờn căm
Quân dân quyết chí một lòng
Quyền cơ, thần tốc mừng công xuân về"
"Lời phu tử trước nghe, nay biết
Lòng ta nghe khôn xiết mừng vui
Tân sư kiến vọng cao vời
Chờ xong Bắc phạt, chiếu vời giúp an"

Lam Hồng
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất