Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 37 - từ câu 1975 tới 2034)

Cánh vương đào qua bao bão tố
Tinh khí trời đất mở lặng thầm
Vượt qua nắng dãi mưa dầm
Vượt qua giá rét lạnh căm tháng ngày
Càng bão tố càng dày xuân mộng
Nhựa thời gian gió lộng non ngàn
Chắt tinh lọc túy nhựa tràn
Hấp dương quang sắc nụ hồng cánh xinh

Đêm trừ tịch hành binh tốc chiến
Khai hạ xuân, ngày hẹn mừng công
Ba quân tướng sĩ một lòng
Quyết tâm giết giặc, nước không bóng thù
Quân cánh thủy, êm ru nhẹ tiến
Thuyền trong đêm vượt biển bắc hành
Hai tướng nắm hai cánh quân
Lục Đầu vượt cửa âm thầm tiến vô
Đô đốc Tuyết chực chờ cánh dưới
Mặt trận đông giăng lưới bủa vây
Hải Dương phục kín tiến ngay
Diệt tòng vong lũ, tay sai rước thù
Quân lặng lẽ hư hư thật thật
Như mũi tên vỗ mặt phía đông
Xuyên tim phòng thủ Thăng long
Thọc sâu tiến sát đâm hông bố phòng
Đô đốc Lộc hướng vòng lên Bắc
Diệt tiền đồn Phượng Nhỡn, Lạng Giang
Triệt đường Yên Thế tiêu lương
Đem quân chặn viện, chận đường rút lui

Đô đốc Bảo ngựa voi ra trận
Hướng tây nam chuyển vận điều binh
Qua sông leo núi vượt ghềnh
Tiến quân ào ạt lặng im không lời
Quân tượng mã dọc xuôi theo núi
Ngã Sơn Minh vượt suối băng ngàn
Hành binh ngựa khớp ngậm tăm
Voi đi lặng lẽ chuyển quân trẩy về
Làng Đại Áng hông kề quân địch
Mũi hộ công đâm thích ngang sườn
Đòn ngang, đánh hiểm sát thương
Đánh vào yếu huyệt bẻ xương sống thù
Đô đốc Long tiến sâu lên nữa
Bọc theo vùng Chương Đức tiến qua
Hành quân đường thắm sắc hoa
Diệt tan quân giặc hoan ca xuân về
Đòn vu hồi chặn đè siết cổ
Quân cánh tây đánh bổ sau lưng
Đánh đồn Khương Thượng ngăn quân
Dứt đường tiến thủ, mộng tàn xâm lăng

Hướng chính diện Quang Trung thống lãnh
Đội tinh binh chận đánh trận đầu
Vượt sông Giản Thủy qua mau
Bao vây bắt sống chẳng nào sót ai
Quân nhà Lê còn say chưa tỉnh
Vẫn lè nhè, rượu bánh gái xinh
Trói gô bắt hết tù binh
Lột quân y phục thay hình tấn công
Quân tiến nhanh như rồng lốc cuốn
Hai người khiên, người võng nghỉ ngơi
Lương khô đã sẵn, đã rồi
Hành binh liên tục, sức người càng sung

Lam Hồng