Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 38 - từ câu 2035 tới 2130)

Quân thần tốc Phú Xuyên tiếp cận
Giả binh Lê cống phẩm dẫn đầu
Một đoàn gái đẹp cung hầu
Một đoàn lân phụng trống chầu múa vui
Bao xe rượu ngát mùi thơm nức
Tướng cùng quan gật gật “hảo lơ”
Đoàn lân thúc trống phất cờ
Rượu bày dâng sẵn chuốc cho say mèm
Mặt trời lặn màn đêm vừa xuống
Quan đã say lính cuốn hơi men
Cánh tay nhấc cũng chẳng lên
Tây Sơn bắt hết êm đềm như mơ

Lấy lệnh bài chiến thơ áo xống
Thiên địa hội giả đóng mặt vào
Thúc quân thần tốc tiến mau
Hà Hồi thẳng tiến mở đầu tiến công
Xuân vẫn xuân vào mồng ba tết
Tướng viễn chinh gái đẹp, rượu nồng

Thân Hán phải phục, phải tòng
Cống phẩm ưu hạng, phải dâng lên đầu
Bao gái đẹp lùng sâu tìm bắt
Bao bạc vàng cướp giật về tay
Tuyển dâng quan Mãn các ngài
Quan trên thương lại, còn may ăn phần
Dám tự chuyên, không dâng lên đủ
Mất cân đai, mạng giữ chẳng xong
Mãn đòi, Hán phải cướp dân
Vét cho cạn hết, sạch không chẳng còn
Xuân vui xuân gái non tìm bắt
Rượu, sênh ca tràn mát cung mây
Cho quên gian khổ tháng ngày
Cho quên ô nhục, tay sai Mãn triều
Mùng ba lạnh hiu hiu giá rét
Xuân đang về đào tết chờ bông
Âm u buốt giá mùa đông
Mưa dầm gió dãi, đào mong chờ chồi
Đào đông lặng chơi vơi ngày tết
Người lo người, còn biết đào đâu
Dẫu cho rễ cắm đất sâu
Dẫu cho chống chọi dãi dầu nắng mưa
Ai chăm sóc, sáng trưa, sớm tối
Ai chở che gió dội, mưa sa
Thân đào hoang dại xót xa
Dẫu cho xuân đến vẫn là chưa xuân

Đồn Hà Hồi tưng bừng pháo nổ
Quan Phú Xuyên mâm cỗ dâng lên
Rượu ngon, ngọc thực bao miền
Tiệc tràn khanh tướng, quan viên đủ đầy
Men chiến thắng nay say thỏa thích
Biết ai còn, ai mất ngày mai
Cũng là thân phận tay sai
Khác chăng áo mũ, cân đai thùng thình
Vào chiến cuộc thân chinh đi trước
Vét bạc vàng thế buộc dâng lên
Cũng đành đạp dưới, cong trên
Đi săn hổ báo, ăn quèn khúc xương
Uống quên hết nỗi buồn cứ uống
Rượu say nồng, phiền muộn sẽ tan
Rộn ràng ca kỷ xênh xang
Vũ y diễn khúc cung trăng nghê thường

Cứ làm đấng Minh Hoàng cho thỏa
Đang uy quyền kẻ dạ, người vâng
Chiến chinh ai biết được thân
Vui say dục lạc, quên phần đắng cay
Xuân cứ tiệc, cứ say mê mãi
Qua ngày xuân mặc lại chinh y
Yên cương theo vó ngựa phi
Đi tàn, đi diệt biết đi, có về

Tối mùng ba, lê thê giá rét
Rượu uống tràn mệt biết gì đâu
Súng đâu nã đạn ầm ào !
Lửa đâu bùng cháy rào rào tây đông !
Khắp tám hướng tiếng cồng, tiếng trống
Hổ hô Hầu giữ ấn tiên phương
Quân sao dậy đất rền vang
Pháo to nổ khắp, hoang mang quân thù
Cả Hà Hồi vang như sấm động
Lửa cháy đồn chết sống biết sao
Rượu say mê, tỉnh, chiêm bao
Loa Thiên địa Hội, gọi đầu hàng ngay
Quân ở đâu tên bay, chớp giật
Như người trời, qủy thất, thần kinh
Thần thông hiển hiện thình lình
Gọi hàng Hán ngữ, thân mình chắc yên…!
Quân nghe gọi, ném luôn vũ khí
Tướng kinh hoàng, rối trí bó tay
Cờ trắng phấp phới tung bay
Tây Sơn nhanh chóng chiếm ngay tức thì
Quang Trung bắt chỉ huy tra hỏi
Đồn Ngọc hồi các lối bố phòng
Tịch thu tên đạn thần công
Ngựa hay, chiến cụ thẳng dong Ngọc hồi
Thu quân lương cho vời dân chúng
Phát sạch không một mống chẳng còn
Chít tay chói lọi khăn vàng
Thăng Long chiến thắng, mùa xuân đang chờ

Lam Hồng