Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 39 - từ câu 2131 tới 2154)

Từ khởi binh phất cờ Bắc phạt
Ba trận liền, chẳng mất mũi tên
Niềm tin càng lớn bùng lên
Sục sôi hào khí Rồng tiên, Lạc Hồng
Xin nhập quân người đông khôn xiết
Hận giặc thù đã giết, đã đày
Đã bao nhục nhã đắng cay
Phải rửa cho được thù này mới yên
Có đôi lứa vầy duyên sớm tối
Tình vừa say, lửa mới mặn nồng
Giặc thù cướp vợ, bắt chồng
Đánh cho tơi tả, xiềng gông sai đày
Biết bao nạn tai bay, vạ gió
Bỡi mắt nhìn cú vọ quân gian
Muốn giết thì ép phản quân
Muốn cướp thì bảo phục tùng Tây sơn
Sống nơm nớp biết còn biết mất
Cứ co mình chịu nhục đắng cay
Khấn trời, khấn đất cao dày
Mong chờ thánh đế, cứu ngay dân lành
Thêm chiến mã, quân binh thần tốc
Ngô văn Sở đôn đốc hành quân
Quân tượng, tướng Bùi thị Xuân
Thẳng đường hành tiến mà lòng như bay

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất