Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 41 - từ câu 2191 tới 2258)

Quân lớp lớp, uy vang chấn động
Chờ sang xuân mở rộng đao binh
Can qua một trận chiến chinh
Sẽ thâu, sẽ tóm, sẽ giành về tay
Đất trời Nam kéo dài tít tắp
Ngó sang tây Chân Lạp, Thái, Lào
Cũng dày mộng lớn, quyền cao
Lật trang sử mới, từ lâu mong chờ
Xuân hỉ mộng, đã mơ đã thấy
Rượu tiệc tràn, hầu gái mộng xinh
Đao thương, yên ngựa chiến chinh
Bạc vàng , châu ngọc, thắng giành, chiếm thâu
Của chiếm đoạt, xiết bao mà kể
Cuộc đao binh cái lẽ thắng thua
Mài gươm, dũa giáo chực chờ
Tết về tận hỉ, để cờ sang xuân
Mồng bốn tết còn xuân, xuân mãi

Tận cuộc vui, còn lại bao ngày
Kiểm quân phòng bố an bài
Đoàn quân bách thắng đố ai dám gần
Mãn đã chiếm, một phần cương thổ
Từ Nam quan đến thó Nghệ An
Chỉ cần cờ phất chinh Nam
Vỗ tay yên gối, huy hoàng giấc mơ
Quân giặc cỏ bây giờ sốt vó
Bắt mang đầu trói cổ ra đây
Bằng không tan thịt nát thây
Ba gọng kềm đánh, đố ai mạng còn
Gọng chính diện xuyên sơn thẳng tiến
Ba mươi vạn sẽ nghiến, sẽ nghiền
Sẽ theo đường bộ xuôi miền
Sẽ tận, sẽ diệt, một tên chẳng còn
Gọng thủy binh, ngang hông bủa lưới
Quét Phú Xuân, vỗ tới Quy Nhơn
Hợp quân Nguyễn Ánh thọc lên
Ba hướng hợp đánh, hỏi còn mạng chăng?
Chờ hai mươi vạn quân cánh thủy
Ngày xuân về không lụy bão giông
Rầm rầm ba hướng tấn công
Mãn Thanh cương thổ, biển đông gom về
Ngày xuân dẫu mãi mê với tết
Kiểm quân tình, thấy biết bình an
Chẳng ai trình báo việc quân
Chẳng qua bổn phận lo toan xa vời
Từ Phú Xuân đất trời xa thẳm
Trời đang đông gió lạnh mưa sa
Điều quân vượt nẻo giang hà
Qua ghềnh, qua núi bôn ba đường dài
Đường trường chinh mưa bay, lốc gió
Cuộc chuyển quân muôn khó, ngàn cay
Trăm ngày chưa đến chốn này
Ta chờ chực sẵn bủa vây một lần
Nghỉ cho khỏe, an quân chờ giặc
Theo kế cao binh sách Tôn Ngô
Người khỏe đánh kẻ mệt phờ
Người đông đánh kẻ, lơ thơ quân tàn
Nhìn kết cuộc rõ ràng đã thấy
Đánh vội vàng, chuốc lấy hiểm nguy
Thân tướng tường tận nghĩ suy
Bắt quân tướng giặc, phải đi theo mình

Phải lão luyện điều binh khiển tướng
Phải lo toan mọi hướng thủ công
Ta dày trận địa bố phòng
Nằm cao ăn mát mà lòng rất an
Giặc không đánh ta tràn tiến đánh
Ba mũi công, thần thánh cũng thua
Đố ai giải được thế cờ !
Thủy Thanh cuốn chắc, hỏa đào Tây sơn

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất