Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 42 - từ câu 2259 tới 2462)

Mồng bốn tết xuân còn, xuân tái
Đồn hữu quân, dinh trại mê say
Ngày xuân tàn cuộc vui này
Quân lo củng cố, chờ ngày xuất quân
Tiệc đang vui đùng đùng pháo dội
Cờ xanh trời Hán bội phản sao ?
Đại thần công nổ bắn vào
Loa truyền quân Hán, mau mau chống thù
Quân Mãn tộc lòng như hổ báo
Tính cuồng tham, hung bạo, gian tà
Cướp nước, diệt Hán tộc ta
Quay ngang ngọn giáo, lột da kẻ thù
Quân vũ dũng mặc như Hán tộc
Cũng thanh kỳ, khiên mộc nhà Thanh
Mang địa lôi áp hãm thành
Cung tên bắn rát để giành tiên cơ
Đặt địa lôi, đốt chờ rung chuyển
Nổ rầm trời thành biến mất tiêu
Đày sai uất hận đã nhiều
Cướp súng, cướp giáo đánh vào Mãn quân
Ngoài đánh rát, bên trong tạo phản
Kỵ binh Thanh, hoảng loạn rút lui
Đêm về trời đất tối thui
Thanh xạ tiễn, qui củ lùi Thăng Long
Đường rút lui, phải vòng Đầm Mực
Đô đốc Tuyết, đã chực đã chờ
Tiền quân Thanh rút vừa qua
Liên châu bắn rát, giặc sa thế cùng
Phía sau, quân Tây Sơn rượt đuổi
Bên hông, quân phục dội đánh vào
Ba hướng công tập lao đao
Lãnh tên, ăn đạn, xác nhào rụng rơi

Đến nửa đêm, tới nơi Đầm Mực
Pháo đạn rền, phục kích nổi lên
Hộc tốc mà giật, mà chen
Mà chạy, mà đạp trong đêm tối mù
Nước Đầm Mực âm u lạnh lẽo
Chận ngang đường hết nẻo lui quân
Phía sau ba mặt giáp công
Lao xuống Đầm Mực, cạn nông cũng đành
Ba vạn kỵ tan tành mây khói
Chết sạch trơn, chưa nói kịp lời
Sáng còn ngất ngưởng tận trời
Tối về chết lạnh, thây phơi nội ngàn

Vua Quang Trung, trung quân đốc xuất
Đánh tiền đồn, một mất một còn
Ngọc Hồi, trận địa trấn sơn
Tinh binh, chiến cụ đổ dồn về đây
Chốt tiền trấn, thủ dày, công chắc
Thủ bề sâu, giữ mặt Thăng Long
Tiền đồn, hậu tập, trung quân
Lũy cao, hào rộng, trùng trùng tinh quân
Vượt hào lũy bãi chông lớp lớp
Cùng địa lôi liên hợp bố phòng
Tinh binh nhiều lớp bên trong
Đại pháo chực sẵn, giương nòng hướng ra
Một con kiến lọt qua chẳng dễ
Đồn kỳ binh lập thế vạn an
Hiểm hơn núi trở sông ngăn
Một trận pháp thế thủ công, lưỡng toàn
Ngô văn Sở tiền quân công tập
Ôm địa lôi, nổ lấp hào thành
Thêm địa chấn nổ uy danh
Ầm ầm rung chuyển, thất thanh giặc thù
Pháo thần công gầm gừ nhả đạn
Ngoài bắn vào gây loạn lòng quân
Mãn quân chinh chiến đã từng
Bất ngờ dẫu có, tỉnh bừng lại ngay
Đại thần công ra tay giáng trả
Pháo phản công đạn nã ầm ầm
Pháo giáng vào hướng tiến quân
Trăm khẩu nhả đạn, vang rần ngăn quân
Quân lệnh truyền, nhanh chân tốc chiến
Tránh sát thương nguy hiểm thần công

Tây Sơn hùng khí thẳng xông
Áp sát lũy giặc, diệt quân tham tàn
Quân kỵ Thanh, mở toan cánh cỗng
Chiến mã phi, vũ lộng thần oai
Kỵ binh thiện tiễn, giáo dài
Bách phát bách trúng, giết vài ngàn quân
Quân Tây Sơn bừng bừng sát khí
Quyết sống còn, để hủy diệt đồn
Quang Trung truyền lệnh dùng rơm
Quấn vào khiên ván đỡ tên đạn thù
Rơm tẩm ướt bao nhiêu tên lửa
Loạn tiễn tràn còn sợ mà chi
Rơm ván ghim hết tên đi
Tiền quân xốc thẳng, chẳng gì cản ngăn
Quân lớp lớp, băng băng thẳng tiến
Trận sống còn, quyết chiến hăng say
Mãn quân sống chết trận này
Thế Hanh chinh chiến dạn dày điều binh
Truyền kỵ mã, đội hình lên trước
Đợt phản công như nước tràn bờ
Đội hinh luân chuyển thay cờ
Quyết công, quyết thủ chờ cơ xoay chiều
Quang Trung lệnh cho điều hỏa hổ
Điều tượng quân bổ trợ tấn công
Chiến sự mở hết tây đông
Cho địch vỡ thế bố phòng liên quân
Đánh cho giặc phải căng nhiều mặt
Để lộ ra tử huyệt tập công
Hữu quân mặt trận diệt xong
Quân Thanh thảm bại nản lòng trung quân

Cánh tả quân trời rung đất chuyển
Quân Tây Sơn, chổ hiểm đánh vào
Chữ ngờ ai biết được đâu
Qua xuân đánh địch bỗng sao thế này !
Tây Sơn có cánh bay thần tốc
Hay quân từ dưới đất mọc lên
Yên lành nào biết hay tin
Đùng đùng chiến trận tinh binh ào ào
Quân Mãn tết ở đâu chẳng biết
Đang rượu nồng mê mệt gái non
Phòng tuyến là chốt hộ công
Ngày xuân vui vẻ chốt trông làm gì

Thúc kỵ mã, xuân đi cướp giật
Tìm gái non để bắt để hầu
Để vui ngày rộng, đêm thâu
Để quên cái cảnh, u sầu viễn chinh
Quân tây Sơn thình lình tiến đánh
Kỵ xông ra lính quýnh ngăn quân
Tây Sơn voi rống ầm ầm
Ngựa chiến khiếp hãi, quăng mình chạy ngay
Ngựa hoảng loạn, đã dày đã xéo
Cánh Mãn quân, loạn náo tang thương
Dẫm địa lôi, gài chiến trường
Tự nguy, tự diệt vô thường sát thân
Còn lại bao cánh quân chống dỡ
Cháy bỏng da hỏa hổ đòn thù
Liên châu đạn nổ bay vù
Giấc mơ chưa tỉnh, thiên thu đi về
Thượng duy Thăng hết bề ngăn trở
Cánh tả quân tan vỡ mất rồi
Vạn người lớp lớp thây phơi
Liên châu loạn tiển, của người hại ta
Ba bốn mủi ghim da, xuyên thịt
Lui không đường, đành chết nơi đây
Một gươm đầu đã lìa bay
Máu người trước đổ, xuân này máu ta
Thua tan tác, can qua sao thế?
Quân Mãn cường mạnh mẽ biết bao
Cất vó là chiếm là thâu
Hưng binh là thắng cớ sao thế này !

Quân trốn thoát, chạy bay cánh giữa
Làm tiêu tan, chống đỡ trung quân
Nhận thêm một mặt giáp công
Ba hướng thọ địch biết trông đường nào
Cánh trung quân binh kiêu, tướng dũng
Đã dạn dày chiến trận xông pha
Bắc nam thành lũy vượt qua
Loại hình chiến trận xông pha đã nhiều
Gặp cường địch bao nhiêu thế biến
Từ thế cùng nguy hiểm đổi thay
Sống chết quyết thắng trận này
Còn một ngọn giáo, cũng say tới cùng

Điều động binh, Quang Trung đốc chiến
Chứa hờn căm dân tiến dân theo
Dẫu cho nguy hiểm thế nào
Của cải, sức lực góp vào cho quân
Chuyển thương binh, thuốc thang chăm sóc
Chuyển khí tài, tiếp sức, tiếp lương
Bao nhiêu thóc gạo dân còn
Nấu cơm sốt dẻo, hăng lòng sức quân
Cần khiên mộc tháo giường, dỡ tủ
Chặt tre già vót nỏ, chuốc tên
Tinh quân quyết chiến trận tiền
Hậu phương chung sức, tiến lên diệt thù

Quân Mãn Thanh trước sau phòng thủ
Đánh kiên cường, để giữ Thăng Long
Sức quân đang kiệt dần dần
Gió bắc đang thổi, chuyển dùng thuốc mê
Truyền đốt lên khói che mù mịt
Gió bắc còn thổi tít về nam
Quang Trung đã liệu, đã an
Lệnh truyền khăn ướt, nước chanh che liền
Khói đốt mù Mãn tiền giữ sức
Tranh thủ ăn lương thực mang ra
Khói đang mù mịt quân ta
Gió nồm thổi chướng, hướng ra quân thù
Chưa kịp ăn hít luôn cả khói
Sặc sụa ho, vừa ói, vừa nôn
Tây Sơn tướng sĩ xông lên
Hỏa hổ khạc lửa, rồng thiên đốt thù
Quân mộc khiên, liền liền áp sát
Đánh kiêu hùng, tan nát tiền quân
Chém tướng, Trương triều Long
Cánh tiền tàn diệt, sạch không chẳng còn
Ba hướng binh trung quân, tiến thẳng
Khí quân hùng dũng mãnh xông pha
Quân Thanh giành đạp tránh xa
Vướng địa lôi nổ, banh da nát đời
Ba cánh quân ba nơi cùng tiến
Dồn Mãn quân nguy hiểm ngặt nghèo
Quân thua dẫm đạp lấy nhau
Rút chạy tan tác, ùa vào trung quân
Quân đã loạn hết mong ngăn cản
Hỏa hổ phun, pháo đạn ầm ầm
Chiên trống gõ dậy vang lừng
Chiến tượng gầm rống, ngựa cuồng dẫm quân
Cánh trung quân phải tan phải rã
Hứa thế Hanh, gục ngã trận tiền

Hậu quân cuốn trốn theo liền
Cuống quít mà chạy, mong yên thân mình


Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất