Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 44 - từ câu 2499 tới 2518)

Tin chiến sự, quân cơ cấp báo
Quân Tây Sơn đại náo Tây Long
Vu hồi đánh vỗ sau lưng
Tinh binh tượng, hướng thẳng xông trận tiền
Đông, Tây, Nam ba miền nguy kịch
Lòng căm hờn, quyết giết chẳng tha
Ầm ầm chiên trống vang xa
Thăng Long lửa cháy, Đống Đa quân tàn
Đô đốc Long, vây tràn công khiếp
Đội tượng binh giày chết muôn người
Voi chiến co bắt quăng vòi
Rống vang ngựa loạn, tan đời kỵ binh
Điền Châu phủ cũng đành thất thủ
Cội đa cao treo cổ tuẫn mình
Một thời đạp lũy phá thành
Một trận thảm bại, tan tành còn đâu…
Đông, Tây, Nam đã thua đã thiệt
Sầm nghi Đống tự chết Đống Đa
Lửa vây bừng cháy quanh ta
Hỏa đào đốt cạn, giang hà Mãn Thanh

Lam Hồng
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất