Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 47 - từ câu 2599 tới 2694)
 
Giặc đã thắng, phải an, phải định
Xác giặc tràn, gây bịnh, gây nguy
Nguyễn gia Phan, phải tức thì
Truyền tù binh, gom hết thây, chất về
Đào hố lớn, bốn bề sâu rộng
Lớp lớp người vôi sống phủ lên
Đất dày phủ lớp bên trên
Đống Đa mồ lớn, để chôn giặc thù
Giặc nước lớn, dẫu thua, dẫu bại
Mộng xâm lăng còn mãi chưa thôi
Bang giao khôn khéo lựa lời
Hùng binh tạo thế, để người khiếp ta
Lòng dẫu muốn can qua chẳng dám
Tạo chiến tranh là thảm bại thôi
Mãn Thanh đã cướp nước người
Dậy lòng Hán tộc, tạo thời, tạo cơ
Cho cơm áo trở về nguyên quán
Những tù binh người Hán theo quân
Những quân, tướng Mãn hung hăng
Ở chung quân Hán, hận cùng, uất sâu
Tù Mãn, Hán thấy nhau hành xử
Nỗi căm hờn giận dữ biết sao
Tạo ra sóng gío ba đào
Bão bùng dậy sóng, lao đao thân mình
Thiên địa hội cùng binh Hán tộc
Trả lại về nguyên gốc Bắc phương
Sẽ gieo mầm mống tai ương
Dậy sóng uất hận, Càn Long Mãn triều

Cuộc hưng quốc cầu nhiều hiền sĩ
Cầu nhân tài, chiếu chỉ ban ra
Một cây không thể chống nhà
Một mình thao lược bôn ba cũng sầu
Phải chung sức cùng nhau xây dựng
Dân Việt hùng bất luận trước sau
Người hiền khao khát mong cầu
Giúp dân dựng nước, thiên thu mãi còn
Trần văn Kỷ, chăm nom nội chính
Ngô thì Nhậm sách lược bang giao
Cùng Phan huy Ích lược thao
Thêm Vũ huy Tấn cờ đào rạng danh
Lập quốc thư để giành lợi thế
Cho Mãn Thanh biết kẻ hùng tài
Cũng là ngang bậc xứng vai
Đố ai bắt nạt với ai cho cùng
Người hiền thần, hiểu chung nghĩa lớn
Đã quay đầu tối sớm về hầu
Nhân tài kẻ trước người sau
Thấu lòng chính nghĩa, mau mau tìm về
Việc hưng quốc bộn bề, giục giã
Chiếu dụ truyền, rộn rã lòng dân
Việt tài nao nức trong lòng
Giúp dân dựng nước, Lạc Hồng ngàn năm

Việc căn cơ muôn dân minh trí
Dùng chữ Nôm, dân dễ hiểu thông
Sùng Chính phu tử La Sơn
Cùng Bùi dương Lịch lo công tài bồi
Đem chữ đến tận nơi dân dã
Dẫu cùng sơn, huyện xã mở trường
Chuyển giao tri thức con đường
Giúp dân hưng thịnh, phú cường mau mau
Truyền diễn dịch bao đầu sách Hán
Từ hàn lâm, thành dạng nôm na
Ai đọc cũng hiểu ngay mà
Tri hành tiện dụng, dân tha thiết cầu
Nước mạnh cường, giữ đầu minh trí
Phải luyền rèn, sức khỏe mạnh lên
Lập bao bài võ, côn, quyền
Viết lời thiệu hát, để truyền cho sâu
Bao lời hát, từ lâu phân tán
Cho biên tu, chỉnh huấn, phổ truyền
Dậy lòng hào khí quân dân
Rộn ràng trai gái giao duyên ca từ

Giữ hội lớn xuân như mãi mãi
Loạn chiến chinh đã mấy mươi năm
Ruộng vườn đất bỏ trống không
Lệnh truyền chiếu dụ,khuyến nông nước cường
Dân về lại địa phương nguyên quán
Người lìa quê từ nạn đao binh
Trở về quê cũ anh lành
Phá bờ mở đất, nông canh chuyên cần
Ta chỉ muốn, muôn dân trăm họ
Hưởng thái bình, trường thọ, khang an
Nước nhà phát triển mở mang
Bằng vai phải lứa ngang hàng cùng ai
Nghiệp an dân, lương tài , trí, đức
Phải lo toan thao thức đêm ngày
Phải nhìn xa, thấy đường dài
Phải vượt, phải thắng không hoài nghi nan
Phải trong sáng, chính nhân quân tử
Phải yêu thương lê thứ như con
Nước cường, dân thịnh trường tồn
Làm quan phụ mẫu tấm gương cho đời
Lấy yêu dân đèn trời soi xét
Lấy thịnh an, để biết hiền tài
Cơ đồ nghiệp cả chung xây
Đưa con dân Việt, lên đài vinh quang

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất