Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 50 - từ câu 2787 tới 2814)

Quyết rửa thù kế hay, mưu độc
Can cớ gì phải nhọc binh đao
Phải tìm chước lạ, mưu cao
Âm thầm bủa lưới, mài dao chờ ngày
Càn Long đế, ban ngay chiếu chỉ
An Nam vương quốc chủ Tây Sơn
Bang giao lịch sử sang trang
Mãn Việt hai nước bình an thuận hòa

Ngô thì Nhậm bang giao thỉnh nguyện
Đất phương nam biên viễn cỗi cằn
Triều nhà Lê, giết Liễu Thăng
Minh triều bắt nộp người vàng để thay
Cõi Trung nguyên, đất nay đổi chủ
Trời phương Nam, người cũ ra đi
Thanh triều chính khí uy nghi
Phương Nam đất cỗi, lấy gì để dâng
Đất cùng khổ bao năm loạn lạc
Dân bần hàn khao khát ơn cao
Truyền cho miễn lễ cống hầu
Mong cầu thánh ý, ơn sâu ghi lòng

Quần thần hội cùng đồng kiến nghị
Phải mưu cơ giả ý hòa thân
Giả như lùi, để tiến công
Phải thân mật, một nhát đâm tiêu đời
Càn Long đế phán lời truyền chỉ
Giảm cống hầu, bỏ hủy người vàng
Truyền cho ngựa áo xênh xang
Đoàn quân hộ tống, phương Nam trở về

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất