Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 52 - từ câu 2859 tới 2882)

Ngày chờ đợi thời cơ đã đến
Vua Càn Long thiên mệnh bát tuần
Cho truyền mở hội tưng bừng
Hỉ mừng thánh đế, tuổi trần thọ cao
Quan công bộc tìm bao trân qúy
Cung hỉ mừng thánh thể khang an
Sứ thần các nước lân bang
Ngựa xe trẩy hội lên đàng đế kinh
Chuyển quốc thư thịnh tình Thanh đế
Mời Nam vương hội lễ thọ khang
Thắm tình hòa hiếu giao bang
Thỏa lòng ưu ái lệnh trên dụ truyền
Quốc thư gởi, nước trên quyền lớn
Lòng không đi dễ trốn được sao
Hùm thiêng rời chốn non cao
Bẫy rập chờ sẵn tránh sao phen này
Lòng chiếu cố nơi này lưu mãi
Cách quốc quân, triều nội quần thần
Thị phi gieo rắc quân dân
Cho chia, cho rẽ, cho tan, cho lìa
Khi cùng thế, thu về dưới trướng
Một mũi tên hai hướng tấn công
Một là thu tướng bệ rồng
Hai là Việt loạn, cờ trong tay cầm


Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất