Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 54 - từ câu 2927 tới 2950)

Chọn tâm phúc giả vương Công Trị
Cũng cận thân một chí một lòng
Am tường nghi thức quốc quân
Khiêm cung biết lễ, ngoại thân giống người
Lòng khí tiết cao vời như núi
Theo khởi binh từ buổi ban đầu
Chinh an biết việc trước sau
Hình dung cốt cách, truyền lời ân uy
Đoàn tùy tùng theo đi thượng quốc
Cả trăm quan cấp bậc khác nhau
Võ quan Văn Sở dẫn đầu
Huy Ích, Huy Tấn bang giao đã từng
Đi theo sứ hộ quân, bảo quốc
Đấu trí hùng, một mất một còn
Nguyễn tiến Lộc, Đặng văn Chân
Cùng Đoàn nguyễn Tuấn theo chân Bắc hành
Trời cuối xuân mây xanh nước biếc
Đoàn ngựa xe trải miết dặm dài
Gió xuân dạo nhạc reo vui
Hoa xuân đua sắc thắm tươi nội ngàn
Đoàn trống võ thúc vang quân nhạc
Tiếng chim ca khúc hát nghinh xuân
Chân đi hào khí bừng bừng
Nam Quan cửa ải định phần giang sơn

Lam Hồng
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất