Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 56 - từ câu 3031 tới 3102)

Lễ nghinh tiếp đường đường bệ bệ
Chốn triều ca nghi lễ tưng bừng
Trăm quan văn võ hai hàng
Giả Vương uy thế hiên ngang bước vào
Tiếp theo sau triều thần Nam quốc
Dáng oai hùng cân quắc uy nghiêm
Thanh triều hai mặt quan viên
Đã kính, đã nể, đã kiêng, đã dè
An nam vương vua phê truyền chiếu
Quốc thư nam nguyên giữ niêm phong
Để vương điều động nước non
Lệnh bài hỏa tốc, chín con ngựa ròng
Vào triều yết miễn không quỳ bái
Như vương thần ưu ái Mãn gia
Hoàng kim thinh đới ban ra
Coi như thân tộc ruột rà Mãn Vương
Đồ bát bảo, thượng phương trân ngoạn
Chữ tay đề thân tặng Nam Vương
Sủng tích,Thanh ái dị thường
Sử xanh chưa có bậc vương tước nào
Vương vi hành nơi đâu tuần thú
Quan quân hầu, kiệu ngự, phướng treo
Tiếp nghinh theo lễ vương triều
Ngựa xe kìn kịt, nhiêu khê chưa từng
Đi từ Nam xuôi sang tận Bắc
Từ hướng đông đến đất hướng tây
Hỏi han nông sự cấy cày
Nuôi tằm dệt lụa đặt bày làm sao
Bao phương thuốc mau mau tìm học
Trong thế cơ phải dốc hết lòng
Mãn nhốt bằng cuộc ruổi dong
Ngọc trân, vương thực để hòng rẽ chia
Cho tận hưởng, để mê, để mệt
Cho phân ly, chận hết nẻo về
Sáng chiều thịnh đãi lê thê
Vương xa, ai biết, ai nghe cho cùng
Cuộc đón rước từ xuân sang hạ
Trải qua thu chiếc lá vàng rơi
Bát tuần thượng hỉ qua rồi
Mấy lần giã biệt chẳng dời chẳng cho
Cuộc nghênh tiếp mưu mô xếp đặt
Rẽ chia lòng Vương Bắc thần Nam
Một phần mua chuộc để mong
Nể lòng thượng quốc, giữ lòng trung trinh
Cuộc đón rước cung nghinh tận tụy
Đã dốc lòng tận hỉ, tận hoan
Nhọc nhằn quan võ, quan văn
Đón đưa bồi tiếp vi hành đế vương
Tuyết giá rơi mùa đông đã tới
Bông tuyết rơi trắng lối đường đi
Cung đình lặng lẽ uy nghi
Trắng màu tuyết lạnh phủ dày mênh mang
Cây trơ lá phủ hoa tuyết trắng
Vành trăng vàng tỏa ánh lung linh
Triều dâng hồi quốc đăng trình
Chiếu thư cảm kích thịnh tình đế Thanh
Rời cố quốc một năm xa cách
Từ nắng xuân, gió lạnh đầu đông
Quốc triều tiếp đón hỉ lòng
Tấm lòng thịnh ngộ những mong, những cầu
Tình hòa hiếu bang giao mãi mãi
Như người nhà thân ái trăm năm
Kính trình Thanh đế quốc quân
Nam vương giã biệt di hành về Nam
Vua Càn Long thỉnh an tiếp kiến
Ngồi giường vua biệt tiễn Nam vương
Trước khi giã biệt lên đường
Truyền họa vương vẽ chân dung tặng người
Đất Thanh quốc, giả lời quốc chủ
Đến ải Nam vội rủ bỏ ngay
Tấn tuồng đã diễn tròn vai
Trở về thần tử như ngày xưa kia


Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất