Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 57 - từ câu 3103 tới 3146)

Cuộc hưng quốc an bề mở lối
Từ cùng sơn, đồng nội, đế kinh
Nước cường, dân thịnh thái bình
Thể chế, ngụ nông ư binh tiền triều
Trai đến tuổi phải theo quân ngũ
Học quân binh phòng giữ nước nhà
Binh đao khí giới rèn qua
Thủy binh, bộ chiến, giang hà, núi non
Luyện chính quân, khai sơn lập ấp
Dẫn thủy nông, đào đắp kênh mương
Song hành công việc thao trường
Chiến trường thân lính, ruộng vườn thân nông
Nước mạnh cường, đã trông, đã thấy
Nét xuân tươi hồng mãi bờ môi
Rực trên ánh mắt rạng ngời
Lời ca rộn rã, tiếng cười vang vang

Đã mấy bận đông sang, xuân lại
Đào nụ hồng vươn mãi cánh xuân
Đào vương vào hội ngàn năm
Cây thẫm đỏ sắc, dậy mầm hồng tươi
Đào sôi sục nhựa tươi trẩy lộc
Lá xanh um, mưa móc thấm nhuần
Bàn tay chăm bón vẫn từng
Hoa hồng xuân sắc, tưng bừng hội xuân

Dân khắp chốn vui mừng an lạc
Một đất trời, dậy ngát hương hoa
Cùng sơn rộn rã lời ca
Kinh kỳ, phố hội, đèn hoa kết mừng
Xuân đã đến mùa xuân mãi mãi
Hoa đã hương, cây trái đã tươi
Hân hoan trên nét môi cười
Rạng rỡ trên khắp mặt trời bé con
Đất nước đã, tươi son điểm phấn
Ngày mỗi ngày, hồng thắm trời xuân
Mặt trời chói lọi ánh dương
Của rơi đem trả, người thương mến người

Trời đất Bắc, hồng tươi nhuận sắc
Phải làm sao rỡ mặt Việt hùng
Bắc Nam dòng máu Lạc Hồng
Phải làm rạng rỡ con Rồng, cháu Tiên
Việc trước nhất, định yên phương Bắc
Để yên lòng thống nhất nước Nam
Phương bắc không phải lo toan
Phương nam bình định, dẹp tan Nguyễn triều

Lam Hồng