Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 58 - từ câu 3145 tới 3166)

Trung Ương đế chưa chiều, xế bóng
Ngôi chưa cao, dục vọng đam mê
Thân vua phong thái buôn bè
Mong lợi trước mắt, không dè hại sau
Quên cốt cách, ngồi cao trông rộng
Quên tâm cơ, đồ mộng bá vương
Giữ mình quanh quẩn Qui Nhơn
Yên mình cát cứ, sứ quân vương triều
Cuộc tranh đấu, phải tiêu phải diệt
Phải hiểu ta, thấu biết lực người
Chiến trường phải cuộc dạo chơi
Mà vui mỹ nữ, ngọt lời ca xang

Trách nhiệm nặng, vai mang đầu nghĩ
Phải nêu cao hùng khí Lạc Hồng
Giữ tình để được chung lòng
Dân Việt thống nhất, mới mong nước cường
Không thể để đau thương, chia cắt
Một trái tim cắt rạch làm ba
Nỗi đau âm ỉ xót xa
Đớn đau nhứt nhối, phong ba trong lòng

Lam Hồng
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất