Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 10 - từ câu 351 tới câu 368)

U tình sầu mộng thuyền quyên
Sầu tư da diết muộn phiền không nguôi
Nôn nao u uẩn bồi hồi
Quên ăn biếng ngủ rã rời xác thân
U mê lạc mộng cõi trần
Chập chờn sáo vọng bần thần tỉnh mơ
Tiêu tương thổn thức vọng chờ
Tiêu quân chàng hỡi lòng mơ ước cùng
Trao chàng một mối tình chung
Chàng đừng thê thiết não nùng tiêu say
Tiêu sầu buốt trái tim này
Tiêu lang chàng biết, chàng hay không nào!
Thiếp đây là phận má đào
Vương cung ngõ chặn, tường cao ngút trời

Mơ chàng lòng thiếp rối bời
Phụ Vương nhất quyết một lời không nghe
Bao điều ràng buột khắc khe
Vương mẫu thương cảm e dè dám đâu


Lam Hồng