Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 15 - từ câu 611 tới câu 634)

Sao người xa mãi tiêu quân
Thiếp say khắc khoải ước mong vọng chờ
Tương tư giăng mắc tơ vò
Tường rào ngăn cách bao giờ tiêu lang
Sao ta chẳng phải thường dân
Sao ta ràng buộc cách ngăn với người
Gieo neo nỗi nhớ bời bời
Tiếng tiêu ai oán rụng rời lòng đau
Sông Thương ngăn cách hai đầu
Bao nhiêu rào cản biết đâu bến bờ
Nhớ người sầu vọng ôm mơ
Nhớ người buốt nhói ơ hờ nỗi đau
Vì sao và bỡi tại sao...!!!
Cách chia thân phận, lao đao ân tình
Cớ sao chia cắt bóng hình
Cớ sao phân liệt cách mình với ta
Oán than mang phận hoàng gia
Cung vàng điện ngọc để mà làm chi...
Tường rào chận bước chân đi
Lễ nghì chận mối tình si mơ màng
Canh phòng bao cấm vệ quân
Ngục tù vương giả biết đường nào ra
Đau lòng kiếp nạn trầm kha
Tương tư cuồng vọng biết là làm sao


Lam Hồng