Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 22 - từ câu 872 tới câu 918)

Tiêu quân mộng bóng mơ hình
Vang vang tiêu vọng quẩn quanh mơ hồ
Nghe như suối nhạc nguồn thơ
Nghe như thác đổ vỗ bờ sóng reo

Vi vu gió lộng vút cao
Êm êm lá rụng để xào xạc cây
Ầm ầm sét nổ trời mây
Lũ tràn ào ạt cuốn bay đất trời
Tiêu vang tiếng thảm rụng rời
Cho ai muối xác với người vì sao...

Tố Tâm trở gót lao đao
Thất thần lẩy bẩy xanh xao hình hài
Sự tình sau trước tâu bày
Mỵ Nương tức tưởi ngất ngay tức thì
Vội vàng khẩn cấp ngự y
Mỵ Nương như chết biết gì nữa đâu
Thuốc thang suốt mấy canh thâu
Khuôn trăng trở lại chút màu máu tươi
Trái tim đã đập lại rồi
Nhẹ nhàng hơi thở chơi vơi mơ hồ
Cửa sinh còn phải chực chờ
Cửa tử khắt nghiệt hững hờ đã qua
Thuốc thang vừa uống vừa xoa
Trần gian thiêm thiếp như là cõi hư

Tơ ai vương vấn để chừ
Nẻo đường sinh tử ưu tư muôn phần
Vương hậu chua xót trầm luân
Xót xa tình mẹ lệ trần đau thương
Cung vàng điện ngọc lầu son
900.Lễ nghì phép tắc Mỵ Nương tạ tàn
Mơ hồ trong cõi hồng hoang
Phải đây địa ngục trần gian kiếp này

Ai mang chàng để đọa đày
Nát tan thân thể hình hài xác xơ
Tấm thân tàn tạ bao giờ
Kêu oan nghiệt ngã đợi chờ xử phân
Ai biến chàng, kẻ phế nhân...
Ai bày mưu độc kế gian hại chàng...
Mồ hôi tuôn vã chảy tràn
Trương Chi thét vọng mơ màng cõi mê
Mơ hồ cõi tử đi về
Mỗi ngày sống chết, tỉnh mê mấy lần
Thét gào mê mải tình nhân
Mấp môi lảm nhảm Trương quân mơ màng
Da xanh mắt dại hoang mang
Bờ môi tím tái xác thân héo gầy
Dược thần chăm chút mỗi ngày
Ngự y nức tiếng cũng hoài cũng thua


Lam Hồng