Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 23 - Trang 919 - 948)

Lụy tình khắc mộng bao giờ
Mỵ Nương sống chết mong chờ Trương Chi
Chữa tình bốc thuốc mộng si
Trương Chi  khẩn cấp phải đi vào triều
Xác thân tàn phế tiêu điều
Nửa phần cõi chết liêu xiêu đi về
Thân tàn uất hận tràn trề
Đem người thiêu sống, thêm hề nào đây
Xác thân một xác thân này
Dẫu ngàn lần chết cũng say mộng tình
Còn bao bức hiếp nhục hình
Oan khiên, tra khảo cũng đành cũng cam

Yêu đương mộng mị với nàng
Ngục tù muôn kiếp, ngàn năm cũng tình
Tiếc gì hai chữ tử sinh
Ước mong thấy bóng gặp hình người ơi
Dẫu cho cát bụi lìa đời
Miên man mộng ái tơ hoài Mỵ Nương
Oán than oan nghiệt đời thường
Luật lề hà khắc tang thương cuộc tình
Tường cao, giáo nhọn cung đình
Roi gân, chảo lửa nhục hình ghê da
Tường rào ai dám vượt qua
Trầm luân một kiếp xót xa một đời
Phận hèn ước vọng cao vời
Thân mang khố rách, dám chòi mâm son
Đừng hòng cá chép vũ môn
Lòng còn tơ tưởng xác còn đau thương
Giữ thân biết phận thủ thường
Còn mang mộng ái,  tai ương trùng trùng

Lam Hồng