Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 24 - Trang 949 - 980)

Trương Chi coi chết như không
Nhận bao đòn hiểm mà lòng vẫn say
Tạ tàn thân xác héo gầy
Ngày xưa lực lưỡng giờ đây quặt què
Lòng hoài đắm mộng si mê
Thân tàn lếch thếch chờ về cõi hư
Yêu đương đắm mộng tương tư
Biết đâu còn mất tạ từ mộng ai
Tiếng tiêu thắc thỏm ai hoài
Chập chùng oán thán bi ai với đời
Thê lương tiếng vọng xa vời
Não nùng thê thảm cuộc đời phế nhân
Mỵ Nương mộng khắc âm thầm
Mơ hoang ước mộng đời trần lãng quên
Mỵ Nương hoài mộng trái tim
Mơ màng thánh vật thiêng liêng cõi tình
Sá gì hai chữ tử sinh
Nát tan thân xác, mộng hình quên đau
Chữ tình khắc cốt in sâu
Diệu huyền như phép nhiệm màu nhân gian
Dập dồn đày đọa xác thân
Mơ hồ sinh tử đời trần còn vương
Mơ màng tiêu vọng tình nương
Oán ai khúc mộng miên trường tình si

Lê thê lính thú kéo đi
Phận hèn sống chết ai thì dám ngăn
Xót xa nhỏ giọt lệ trần
Yêu thương nghịch đạo tiêu quân nguy đời
Lửa thiêu đốt sống chưa thôi
Bây giờ áp giải biết đời người sao
Xót thương giấu kín nỗi đau
Thương người đành thể ai sầu thương ta

Lam Hồng