Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 25 - Trang 981 - 996)

Mỵ Nương hơi thở sương pha
Mạch như ngưng lại nhạt nhoà xác thân
Im lìm trướng gấm màn loan
Bao người vây ráp lặng im không lời
Vương hậu xót dạ bời bời
Mỵ Nương con hỡi, lệ rơi chập chùng
Nghiệt oan luật lệ khốn cùng
Cửa sinh hoang lạnh để lòng mẹ đau
Éo le chi lắm trời cao
Bi thương hà khắc gieo neo cuộc tình
Thâm cung hay chốn ngục hình
Ai đang tâm nỡ giam mình trầm luân
Bao ngày con mãi mê man
Tỉnh mơ lảm nhảm tiêu quân đêm ngày
Y thần dược thánh đành thay
Nẻo đường sinh tử từng giây phút chờ


Lam Hồng