Truyện Thơ & Nhạc

Tháng ngày qua làm nhung nhớ càng đầy. Anh đi rồi trong em trống vắng. Thương nhớ cao dần không sao vơi được. Vắng anh rồi ai an ủi em đây?! Có lẽ KT, bạn của hai chúng ta, là người hiểu rõ nỗi lòng em nhất. KT đã tặng em một bài thơ. "Lòng trăng" hay lòng em. Bài thơ dễ thương quá! Sao em không mượn mấy vận đường thi để nhấn lên tiếng lòng anh nhỉ?

LÒNG TRĂNG

Lòng trăng một nửa dõi đường tơ
Một nửa vườn quê nửa đợi chờ
Dẫu chạnh nhớ trông đằng cuối mắt
Thà cam trò chuyện ở trong mơ
Mừng chim lướt cánh chiều tin tưởng
Hết thuở giam chân cảnh ngại ngờ
Rượu hẹn khi nao đầy với nguyệt
Mong đừng giây phút ấy xa lơ.

KT

Xin gửi anh ca khúc "Lòng Trăng".
long trang, yen kha

Yên Kha