Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Truyện Thơ & Nhạc

33. Nỗi lòng Ngọc Hân

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 33 - từ câu 1831 tới 1858)

Phú Xuân mãi đêm ngày mong đợi
Về Thăng Long vời vợi sầu vương
Hoàng tôn, sao nỡ dẫn đường
Tham ngôi, ham vọng tang thương giống nòi

Xem tiếp...

32.Hành quân Bắc tiến

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 32 - từ câu 1809 tới 1830)

Ba cánh quân như bay hành tiến
Cánh thượng sơn đã chuyển từ lâu
Quân lương đã chuyển tiếp theo
Theo Đô đốc Lộc hướng vào Nghệ Thanh

Xem tiếp...

27. Phú Xuân chuẩn bị

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 27 - từ câu 1541 tới 1617)

Trời Phú Xuân căm thù sôi sục
Gái như trai náo nức lên đường
Tập kết vũ khí quân lương
Chiến thuyến khí cụ lên đường cứu nguy

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất