Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Thơ & Nhạc

33. Nỗi lòng Ngọc Hân

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 33 - từ câu 1831 tới 1858)

Phú Xuân mãi đêm ngày mong đợi
Về Thăng Long vời vợi sầu vương
Hoàng tôn, sao nỡ dẫn đường
Tham ngôi, ham vọng tang thương giống nòi

Xem tiếp...

32.Hành quân Bắc tiến

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 32 - từ câu 1809 tới 1830)

Ba cánh quân như bay hành tiến
Cánh thượng sơn đã chuyển từ lâu
Quân lương đã chuyển tiếp theo
Theo Đô đốc Lộc hướng vào Nghệ Thanh

Xem tiếp...

27. Phú Xuân chuẩn bị

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 27 - từ câu 1541 tới 1617)

Trời Phú Xuân căm thù sôi sục
Gái như trai náo nức lên đường
Tập kết vũ khí quân lương
Chiến thuyến khí cụ lên đường cứu nguy

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Áo Vải Cờ Đào
Tác Giả: Lam Hồng
Số bài viết:
62
Trương Chi Mỵ Nương
Tác Giả: Lam Hồng
Số bài viết:
26
từ Pleiku cho Missouri
từ  Pleiku cho Missouri gồm 12 tiểu phẩm, là tiếng lòng muôn thuở của kẻ ở người đi đánh dấu cho một thiên tình sử não ruột từ Đông sang Tây chìm đắm trong tiếng thơ phiêu bồng với những âm thức lãng đãng mơ hồ đầy Việt tính làm hành trang cho khách hành hương không còn cảm thấy cô đơn và bất hạnh bỡi những giọt lệ biệt ly là những hạt kim cương đang tỏa ánh vô ngôn trong tiếng tơ đồng trên vòm trời xanh Việt tộc.
Số bài viết:
12

Đăng Nhập / Đăng Xuất