Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

25. Tấc lòng Vương Hậu

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 25 - Trang 981 - 996)

Mỵ Nương hơi thở sương pha
Mạch như ngưng lại nhạt nhoà xác thân
Im lìm trướng gấm màn loan
Bao người vây ráp lặng im không lời

Xem tiếp...

24.Vì yêu nào kể xác thân

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 24 - Trang 949 - 980)

Trương Chi coi chết như không
Nhận bao đòn hiểm mà lòng vẫn say
Tạ tàn thân xác héo gầy
Ngày xưa lực lưỡng giờ đây quặt què

Xem tiếp...

23. Nạn kiếp Trương Chi

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 23 - Trang 919 - 948)

Lụy tình khắc mộng bao giờ
Mỵ Nương sống chết mong chờ Trương Chi
Chữa tình bốc thuốc mộng si
Trương Chi  khẩn cấp phải đi vào triều

Xem tiếp...

21.Mãn Thanh xâm lược Bắc Hà

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 21 - câu 1105 tới 1188)

Lệnh Thanh đế: Càn Long truyền chỉ
Tổng quân quyền Sĩ Nghị điều binh
Mười vạn khinh kỵ Mãn Thanh
Mười vạn quân bộ, chiến chinh đã dày

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất