Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Truyện Thơ & Nhạc

15.Tham vọng Mãn Thanh

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 15 - câu 749 tới 768)

Quân Càn Thanh sau ngày dẹp phản
Hội phục Minh tán loạn cõi ngoài
Quân tình nhuệ khí đang oai
Sĩ Nghị dẹp loạn đã dày công to

Xem tiếp...

15. Ngăn cách mộng tình

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 15 - từ câu 611 tới câu 634)

Sao người xa mãi tiêu quân
Thiếp say khắc khoải ước mong vọng chờ
Tương tư giăng mắc tơ vò
Tường rào ngăn cách bao giờ tiêu lang

Xem tiếp...

14. Ngàn nỗi lo toan

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 14 - câu 685 tới 748)

Hoàng thích Lê theo về di giá
Để một là tránh hoạ phục vương
Hai là gần gũi Ngọc nương
Thâm tình hoàng tộc không buồn lẻ loi

Xem tiếp...

14. Ước gì

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 14 - từ câu 523 tới câu 611)

Người ơi người ở nơi đâu
Hỡi người thánh nữ ngôi cao ngút ngàn
Sao không là kẻ bần hàn
Để không ước mộng mơ hoang tháng ngày

Xem tiếp...

13. Mộng lòng Trương Chi

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 13 - từ câu 431 tới câu 522)

Trương Chi lặng lẽ cô tình
Tiếng tiêu não nuột dậy mình lòng đau
Tái tê ảo não vọng sầu
Tiêu lang u uẩn mộng cầu tang thương

Xem tiếp...

13.Bắc Bình Vương ở Thăng Long

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 13 - câu 641 tới 684)

Nghĩ hồi tưởng chiến công một thuở
Lẽ thịnh suy việc mở cơ đồ
Hiền tài chiêu dưới ngọn cờ
Binh lương chuẩn bị, phất cờ cứu nguy

Xem tiếp...

12. Ghen ghét tình đời

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 12 - từ câu 407 tới câu 430)

Lạc hầu, Lạc tướng bao người
Công khanh, vương tử rã rời lòng đau
Yêu thương người mộng tưởng đâu
Vương gia, hoàng tử nước nào ghớm ghê

Xem tiếp...

10. Uẩn tình Mỵ Nương

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 10 - từ câu 351 tới câu 368)

U tình sầu mộng thuyền quyên
Sầu tư da diết muộn phiền không nguôi
Nôn nao u uẩn bồi hồi
Quên ăn biếng ngủ rã rời xác thân

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất