Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
  • Trang:
  • 1

CHỦ ĐỀ: Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 06 07 2018 04:03 #1

Lại nghe lão tăng thở dài một tiếng rồi nói:

- Thất Tuyệt Cầm Âm! Chính là tuyệt kỹ của Thiên Ma Cung! Làm hại tâm, hồn, phách, tỳ, thận, can, phế bảy tạng, can thuộc hỏa,tỳ thuộc thủy, thận nuôi can âm, can tạng huyết tế tâm, tâm nóng làm ấm tỳ, tỳ hóa thủy lấp vào phế, phế trướng lên nuôi thận, ngũ tạng tương khắc tương sinh, hư một là tổn hết. Hồn phách tổn thương tức là tinh mất thần tán, tâm trí đều mất, không thuốc nào cứu nổi; tâm bị tổn tức là tâm khí không đủ, tinh thần khô hư, máu chạy khó đến não, người sẽ cử chỉ ngu si, não bị hỗn loạn hành vi điên cuồng; tỳ hư tức mất thủy, người sẽ máu chảy sôi sục, toàn thân nóng nảy như bị lửa thiêu đốt, can hỏa quá vượng, khổ sở không sao chịu nổi; can bị tổn tức mất máu, người sẽ tâm huyết khô kiệt, rả rời mà chết; ngũ tạng đều bị thương thì kinh mạch sẽ bị thương, nhẹ thì thành người tàn phế hoặc hóa điên, nặng thì tinh huyết suy kiệt mà chết, năm xưa cung chủ của Thiên Ma cung Thượng Quan Thiên Ma ngộ ra được chiêu Thất Tuyệt Cầm Âm này, cũng thấy nó quá độc ác, do đó không truyền lại cho hậu thế, nhưng lại không nỡ hủy diệt đi, do đó chôn nó vào trong bí thất ở Thiên Ma cung, có ngờ đâu sau này nó vẫn còn truyền ra chốn giang hồ làm hại thế gian. Năm xưa Thất Tuyệt Cầm Âm của tôn sư bị Nguyệt Không đại sư dùng Kim Cương Phục Ma Chú chế ngự, ngược lại bị tổn thương tới ngũ tạng lục phủ, chắc đã chính mình bị hành hạ đau đớn vì chiêu Thất Tuyệt Cầm Âm này, không lẽ tôn sư truyền thụ cho nữ thí chủ lúc đó không nóirõ cho nữ thí chủ biết chỗ độc hại sao ?

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 07 07 2018 04:04 #2

Mọi người nghe lão tăng nói bấy giờ mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, xem ra mọi người ai ai cũng đã bị tiếng đàn của bà ta làm tổn thương tỳ và tâm hai tạng. Bọn Trí Không đại sư phái Thiếu Lâm nghe mấy chữ Kim Cương Phục Ma Chú lập tức giật mình không ngớt, Kim Cương Phục Ma Chú là một trong những tuyệt kỹ mà năm xưa Đạt Ma sư tổ đã đem từ Thiên Trúc vào trung thổ, so với tuyệt kỹ Sư Tử Hống của phái Thiếu Lâm không biết lợi hại hơn bao nhiêu mà nói, là nội công tâm pháp tối thượng thừa của vũ học Thiền tông, vừa tổn thương kẻ địch không hình không bóng, mà còn làm tỉnh lại những kẻ đã bị tẩu hỏa nhập ma mất cả tâm trí, cực kỳ khó tu luyện, phải cần nội lực thâm hậu khôn tả mới có thể đả thông các chỗ kinh mạch, đại đến cảnh giới tâm thần là một, tuyệt học này phái Thiếu Lâm đã thất truyền mấy trăm năm rồi, không ngờ hôm nay một vị lão tăng không tên tuổi trong chùa lại dùng nó đánh bại cường địch.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 10 07 2018 17:24 #3

Chỉ nghe Ngũ Độc Tiên Tử cắn chặt răng nói:

- Hôm nay bị lão trọc nhà ngươi đánh bại, cũng là ông trời không có mắt, muốn giết muốn lóc, cứ việc tùy tiện.

Ngũ Độc tiên tử cũng biết Kim Cương Phục Ma Chú là khắc tinh của Thất Tuyệt Cầm Âm, năm xưa Cửu Chỉ Cầm Ma truyền thụ lại cho bà ta môn Thất Tuyệt Cầm Âm đã dặn dò kỹ càng, Ngũ Độc tiên tử chỉ ngỡ Nguyệt Không đại sư chùa Thiếu Lâm đã chết rồi, không ai trong chùa sẽ biết môn thần công này, nào đâu lại có một vị lão tăng vô danh biết được. Lão tăng lúc lắc đầu nói:

- Ma cao một thước, đạo cao một trượng, Phật Tổ có nói rằng, 'phóng đao đồ tể xuống là lập tức thành Phật, biển khổ vô biên, quay đầu là bến', nữ thí chủ hiện giờ đã bị Kim Cương Phục Ma Chú của lão nạp chấn thương, ngũ tạng đã bị tổn hại, chân khí đã tiết, kinh mạch đã bị chấn thương, vũ công đã hoàn toàn mất, không khác gì người thường, lấy tu vi của nữ thí chủ, trong mười năm nếu cần cù tu lại nội lực, không đánh nhau với người khác, cũng có thể hồi phục lại vũ công, có điều Thất Tuyệt Cầm Âm quá ư độc ác, mong nữ thí chủ sau này không nên sử dụng lại là tốt hơn!

Ngũ Độc tiên tử hừ lên một tiếng, đầu cúi gầm xuống không nói năng gì.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Giang Hồ Kỳ Tình Lục chương 244 21 07 2018 04:29 #4

Mọi người chỉ biết Ngũ Độc Tiên Tử tài nghệ sử độc lợi hại vô cùng, nhưng không ai biết Thất Tuyệt Cầm Âm của bà ta lại đến mức siêu quần như vậy, nếu không phải lão tăng này đã dùng Kim Cương Phục Ma Chú khắc chế Thất Tuyệt Cầm Âm của bà ta thì hôm nay mọi người đều bị đại bại dưới tay của bà ta rồi, mọi người thấy Di Lặc giáo chỉ phái có mấy người lại thôi mà đã lợi hại dường đó, trước mắt thiếu nữ thần bí Vạch Liên công chúa này vẫn còn ngồi chễm chệ không chút động đậy, không ai biết được vũ công của cô như thế nào, chỉ e còn trên cả mấy người vừa rồi, nếu giáo chủ của bọn họ thân hành xuất mã chắc là không ai có thể địch nổi, ai nấy đều không khỏi lo sợ trong lòng. Chỉ nghe lão tăng lại nói tiếp:

- Oan gia nên giải không nên buộc, nữ thí chủ, Đào Hoa Chướng độc phấn của quý trại độc tính vô cùng ác liệt, không có thuốc giải Thanh Phong Bạch Lộ của quý trại không được, lão tăng xin nữ thí chủ thí xá cho ba viên.

Ngũ Độc tiên tử hừ lên một tiếng, ngoảnh đầu qua một bên không thèm đếm xỉa đến lời lão tăng nói. Lão tăng đứng chờ một lát thấy Ngũ Độc tiên tử không chịu giao giải dược, lại thở dài một tiếng nói:

- Oan oan tương báo khi nào mới xong, xin nữ thí chủ suy nghĩ lại.

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

  • Trang:
  • 1

Đăng Nhập / Đăng Xuất