Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

Tặng Nguyễn Tư Phương và các bạn tuổi mùi của tôi

sắp tới là năm con khỉ khô
khô từ hồi nhỏ đến bây giờ
quý bạn tuổi mùi dê quá xá !
dê từ hồi nhỏ bé non tơ

15.02.2015
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất